Hemb(r)yggd från NV bryggeri
karta 2

Hembygd

Från de djupa skogarna och öppna prärien i Norra Vånga är Philip född och uppväxt. En liten by med stark entreprenörsanda som speglar hela bygden. Med tiden växte intresset att skapa något eget från grunden fram. Med tanke på uppväxten och stoltheten att få växa upp i ett med naturrikt landskap vill Philip ge tillbaka och sätta Norra Vånga på kartan. En öl som speglar hembygden, naturen och människorna. Vid resans start, av en händelse korsades Daniel´s och Philip´s vägar.

Daniel är uppväxt på schlätta, inte långt från Norra Vånga med samma värderingar och liknande uppväxt i naturskönt landskap. Med ett stort intresse av dryck och mat var inte vägen lång för att vi tillsammans skulle skapa Norra Vångas Bryggeri.

Tillsammans är vi stolta över att få ge tillbaka, en öl från oss till Er alla.
En hyllning till gemenskap.

Hemb(r)yggd från NV bryggeri i Norra Vanga

Kornguden

Kornguden är det som återstår av en träskulptur föreställande en apostel eller Sankt Olof från 1200-talet, finns idag på Skara Museum. Ända in på 1800-talet bars Kornguden över sådda marker i Norra Vånga för en god skörd. Det var också därför skulpturen fått sin nästa avslagen 1826 då det blev stark missväxt.

NorraVangaSaint01

Valbenen

1705 hittades ben från en jätte vid Glättestorpsbäcken nedanför kyrkan, som fraktades först till Skara domkyrkan och sedan vidare till Uppsala domkyrka. Där sedermera Emanuel Swedenborg konstaterade att benen var från en val. Därmed fick han ett bevis att större del av vårt land befunnit sig under vatten.

2

Kort historia om Norra Vånga

Det finns fynd som tyder på att Norra Vånga var bebott redan 1800 f.kr. Här finns Runstenen Haukothur ”Höksnabb”, i prästgårdens trädgård är ristad med äldre runrad. Den var i bruk före vikingatiden cirka första hälften av 500-talet. Den var, såsom buktigt var, inmurad i den gamla kyrkan i Norra Vånga.

Vikingatiden är en brytningstid i Västra Götaland. Skara stift som bildades 1014 då Thurgot vigdes till biskop vittnar om kristendomens inträdande. Många gamla seder sedan förkristen tid dog inte ut i Vånga förrän avfolkningen av landsbygden under 1900-talets senare hälft. Lussegubbar, Staffnsritt, jungfru Marie källa som förmedlingen en offerkälla under asatid. Av dessa gamla riter består ännu valborgsmässofirandet, midsommar och skinkan på våra julbord.

Image 41

När ättevärlden i Götaland och Svealand får influenser från europiska adelsstyren, är den katolska kyrkan en viktig del av processen. Men lika viktigt för den enskilde är rättsväsendets nedtecknande av uråldriga landskapslagar. Lagstiftandet har direkta koppling till Norra Vånga by: Här finns namnet på de män som författade och föredrog Västra Götalands lag.

Skogen Norra Vanga

Den första var Lumber, och efter han kallas den Lumbers lag, han sägs hava uttänkt och författat en stor del av vår lag. Han födes i Norra Vånga, och där ligger han begraven i en hög, ty Lumber var en hedning”
Västgötalagen 1280, vår äldsta bok skriven på svenska.

Hemb(r)yggd från NV bryggeri

Hemb(r)yggd från NV bryggeri

Allemansrätten

I Norra Vånga råder de Allemansrätt. (gäller i hela det svenska riket). Detta ska ske med största respekt för naturens alla innevånare och markägare/vårdare, vi äger inte, vi vårdar naturen för nästa generation något som är en hörnsten i Norra Vånga. En gång levde vi av jorden och vill lämna den så orörd som möjligt.

Som i sången av Evert Axel Taube:

Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill
Jorden vi ärvde och lunden, den gröna
Vildrosor och blåklockor och lindblommor och kamomill
Låt dem få leva, de är ju så sköna

Låt barnen dansa som änglar kring lönn och alm
Leka titt-ut mellan blommande grenar
Låt fåglar flyga och sjunga för oss sin psalm
Låt fiskar simma bland bryggor och stenar

Allemansrätten är till för alla människor att kunna tillgodose sina naturliga behov av skog och öppnalandskap.

Denna rätt gör det möjligt att göra upp eld och grilla på privat mark så länge det är säkert. Om det är torrt väder däremot så bättre att nöja sig med gillchips eller smörgåspicknick.

Det kan råda eldningsförbud vilket innebär att alla former av Öppen eld är förbjuden ut i vår natur.

Intressanta med Allemansrätten är att den av någon anledning handlar om så mycket mer än att vistas gränslöst i vår underbara natur, ett sätt att leva natur nära.

Mer information hittar du på Naturvårdsverkets hemsida